CENÍK SLUŽEB A PRODUKTŮ

Energetická terapie

Činnost

Quantum Entrainment
Kraniosakrální terapie
Koncept BARS
Tibetská miska

Délka 

60 minut
60 minut
60 minut
30 minut / 60 minut

Cena

800 Kč
800 Kč
800 Kč
300 Kč / 600 Kč

Masáže

Činnost

Masáž těla částečná
Celotělová masáž
Indická masáž hlavy
Indická masáž hlavy
Těhotenská masáž

Délka 

60 minut
180 minut
30 minut
60 minut
60 minut

Cena

600 Kč
1500 Kč
300 Kč
600 Kč
600 Kč

Činnost

Konzultace

Tejpování, vybrané způsoby

Dojezd ke klientce/klientovi

Délka 

30 minut / 60 minut

1 provedení

Cena

300 Kč / 500 Kč

300 Kč

6 Kč / 1 km